buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 36 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล อ.เมืองสกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดยวส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสกลนคร ณ...

ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

1

เมื่อ วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก new140153

Read more: ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และลานจอดรถ ทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

160637

เมื่อ วันที่ 6 เม.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และ  new140153

 

Read more: ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และลานจอดรถ ทอดถวาย ณ...

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

1

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธี new140153

Read more: ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณบ่อน้ำ "ภูน้ำลอด" วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จ.สกลนคร

IMG 2056

เมื่อ วันที่ 6 เม.ย.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณบ่อน้ำ "ภูน้ำลอด" วัด  new140153

 

 

Read more: ร่วมประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณบ่อน้ำ "ภูน้ำลอด"...

More Articles ...

  1. ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2. ร่วมบริจาคโลหิตโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ครั้งที่ 2)
  3. ร่วมพิธีซักซ้อมเสมือนจริง การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และวิธีทำน้ำอภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์"ภูน้ำลอด" วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
  4. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีคราม วิธีสกลนคร เมืองแห่งหัตถกรรมโลกสีครามธรรมชาติ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx