ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น

 494470

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย.59 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง หน.วส.909 สนภ2 นทพ.และชุดผู้สื่อข่าวร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน new140153

Read more: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่น

ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ปี 2559

 146242

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย.59 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อทำข่าว"พิธีมอบรางวัลเชิดชูความดีภาคี new140153

Read more: ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ปี 2559

ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี

 482476

เมื่อ วันที่ 19 ก.ย.59 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

Read more: ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี

วันสันติภาพสากล 2559 (ทุกวัน 21 กันยายน ของทุกปี)

 798545

เมื่อ วันที่ 21 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที  เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559  

Read more: วันสันติภาพสากล 2559 (ทุกวัน 21 กันยายน ของทุกปี)

ร่วมพิธี/ทำข่าวพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

 137501

เมื่อ วันที่ 16 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สน.2 นทพ. พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่ หน.วส.พร้อมด้วยชุดผู้สื่อข่าวร่วมพิธี/ทำข่าวพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

Read more: ร่วมพิธี/ทำข่าวพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

  ผู้บังคับบัญชา  

พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.

พลตรี สมชาย    ปั้นทอง
ผอ.สนภ.2 นทพ.

พันเอก อธิป   แก้วดวงใหญ่
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 5 guests and no members online

ฟังวิทยุออนไลน์

rbs909 live trans 1111    rbs909 live trans phone