วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ร่วมงานการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

00 

เมื่อ วันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมชุดผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงาน new140153

Read more: ร่วมงานการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9

ให้การต้อนรับ พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่านาค จเรทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามประเมินผลการตรวจการปฏิบัติราชการของคณะชุดตรวจ สจร.ทหาร ประจำปี งป. 2560

 4

เมื่อ วันที่ 13  ก.ค.60 เวลา 0929 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ  new140153

Read more: ให้การต้อนรับ พล.ท.อนุศักดิ์ เผ่านาค จเรทหาร และคณะ...

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

 S 4595750

เมื่อ วันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.  จัดกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 

Read more: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...

ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสกลนครทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 263207

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 0700 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสกลนครทำ 

Read more: ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสกลนครทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

สนับสนุนการฝึกอบรมการเป็นพิธีกร การผลิตรายการวิทยุและการผลิตสปอตวิทยุเพื่อ ปชส. นศ. มรภ.ส.น.

 210744

เมื่อ วันที่ 27 - 29 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัด

Read more: สนับสนุนการฝึกอบรมการเป็นพิธีกร การผลิตรายการวิทยุและการผลิตสปอตวิทยุเพื่อ ปชส. นศ. มรภ.ส.น.

  ผู้บังคับบัญชา  

พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

boss rbs909

พันเอก ชัชจารุกิตติ์    กอทอง

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 3 guests and no members online