buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 43 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ.2562

50958

เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีวางพานพุ่ม new140153

Read more: จัดกำลังพลพร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

จัดผู้แทนและชุดถ่ายทอดเสียงร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน "สิบสองเพ็งไทสกล" จ.สกลนคร ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สระพังทอง)

171035

เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนและชุดถ่ายทอดเสียงร่วมงาน new140153

Read more: จัดผู้แทนและชุดถ่ายทอดเสียงร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน "สิบสองเพ็งไทสกล"...

ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลแต่งกายถูกระเบียบและปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกฯ ณ บริเวณหน้า บก.วส.909 ฯ

571947

เมื่อ วันที่ 8 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่า new140153

 

 

Read more: ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน...

เสธ.นทพ.เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-นาแก้ว โดย หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลพร้อมจัดพิธีกรชุดถ่ายทอดเสียง ศาสนพิธีกร

573791

เมื่อ วันที่ 9 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลพร้อมจัดพิธีกรชุดถ่ายทอดเสียง ศาสน new140153

Read more: เสธ.นทพ.เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-นาแก้ว โดย หน.วส.909 ฯ...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน ให้ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

2

                    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน ให้นายชาญชัย new140153

Read more: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน...

More Articles ...

  1. วส.909 ฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรอบรั้วและภายในพื้นที่หน่วยฯ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้หน่วยฯมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ
  2. จัด จนท.ปชส.สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบกผลัดที่ 2/62 โดยสรรพกำลัง มทบ.29 และสำนักงานสัสดี จ.สกลนคร
  3. จัดกำลังพล พร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน
  4. หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในนาข้าวของหน่วย ฯ พื้นที่ 4 ไร่ เพื่อนำผลผลิตเข้าโรงประกอบเลี้ยง เป็นสวัสดิการของหน่วยฯ

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx