วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการจัดรายการวิทยุ ประจำปี งป.59

 643

เมื่อ วันที่ 25 ต.ค.59 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและ new140153

Read more: ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการจัดรายการวิทยุ ประจำปี งป.59

ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

 134734

เมื่อ 23 ต.ค.59 เวลา 0719 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.นทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อิทธิพล  เดียงสา นกร.วส.909ฯ new140153

Read more: ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

 

 1

เมื่อ 21 ต.ค.59 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ, new140153

Read more: ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

 IMG 1943

เมื่อ 21 ต.ค.59 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย new140153

Read more: ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬา จ.สกลนคร ครัั้งที่ 1/2560

 17393

 

เมื่อ วันที่ 20 ต.ค.59 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ชัชจารุกิตติ์ กอทอง หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และ ชุดผู้สื่อข่าวร่วม ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสกลนคร new140153

Read more: ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬา จ.สกลนคร ครัั้งที่ 1/2560

  ผู้บังคับบัญชา  

พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.

boss rdo2

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

boss rbs909

พันเอก ชัชจารุกิตติ์    กอทอง

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have one guest and no members online