buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 78 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

วส.909 ฯ ถ่ายทอดเสียง พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ใน new140153

Read more: วส.909 ฯ ถ่ายทอดเสียง พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย ร.9...

ร่วมประชุมเพื่ิอเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้่าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมประชุมเพื่ิอเตรียมการรับเสด็จ ฯ new140153

Read more: ร่วมประชุมเพื่ิอเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้่าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...

หน.วส.909 ฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 3 คน ที่รับเข้าฝึกงานในหน่วย จนครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. - 13 ก.ย.62 พร้อมกล่าวให้โอวาท

 6

เมื่อวันที่  13 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา new140153

Read more: หน.วส.909 ฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร...

เข้าร่วมลงพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 - 2560

1

เมื่อ วันที่ 15 ก.ย.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมลงพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับ new140153

Read more: เข้าร่วมลงพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2562 " ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ บริเวณลำน้ำยาม ต.อากาศอำนวย

8

เมื่อวันที่  12 ก.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสิบ new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2562 "...

More Articles ...

  1. ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของ วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี หน.วส.909 ฯ และกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ
  2. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ 3 ครบรอบปีที่125 วันที่ 9 ก.ย.62 และพิธีเปิดซุ้มประตู กรมทหารราบที่ 3 ณ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมืองสกลนคร
  3. ร่วมประชุมการจัดงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่ 1/62 ณ ห้องประชุมเทสรังษี ศาลากลาง จ.สกลนคร
  4. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำสตรีสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 7-8 ก.ย.62 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx