buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 139 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส2019 (covid-19) โดย จัดวิทยากรของหน่วยให้ความรู้แก่กำลังพลเรื่องการผลิตหน้ากากใส (Face Shield ให้สามารถผลิตใช้เองได้ พร้อมแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ new140153

Read more: หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส2019 (covid-19)...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563

 

           เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ new140153

Read more: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว ทำข่าวการมอบสิ่งของเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มชมรมภาคเอกชนสกลนคร และ สนง.เหล่ากาชาด จ.สกลนคร

220534

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าว ทำข่าวการมอบสิ่งของเพื่อป้องกันและ new140153

 

 

 

Read more: วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว...

วส.909 ฯ ดำเนินการชี้แจงและเน้นย้ำนโยบาย ผบ.นทพ. ได้แก่ การวางมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค การสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ของกำลังพลและผู้มาติดราชการ การกำหนดเส้นทางเข้า-ออก หน่วยให้ร

222894

เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการชี้แจงและเน้นย้ำนโยบาย ผบ.นทพ. ตาม new140153

Read more: วส.909 ฯ ดำเนินการชี้แจงและเน้นย้ำนโยบาย ผบ.นทพ. ได้แก่ การวางมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม(Social...

ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

217665

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว new140153

 

 

 

 

Read more: ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี...

More Articles ...

  1. วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำสัปดาห์ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องส่งระบบเอฟเอ็ม เอเอ็ม โรงรถ ป้อมยามรักษาการณ์ โรงอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องตัดผม อาคารที่พักอาศัย ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 1
  2. หน.วส.909 ฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยแต่งตั้งบุคคลากรทางการแพทย์ของหน่วย รับผิดชอบในการดูแลรักษาควบคุมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
  3. สนง.ปศุสัตว์ จ.สกลนคร สนับนุนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันไวรัส COVID - 19 โดย น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์ จ.สกลนคร พร้อมด้วย นสพ.วิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร และ จนท.จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  4. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ตามที่ ผบ.ทสส. ได้กรุณาห่วงใยและมีดำริเน้นย้ำ เรื่องมาตรการในการดูแลกำลังพล บก.ทท. โดยให้ความความรู้แก่กำลังพลและครอบครัว ในการระวังป้องกันโรค ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"