buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 84 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

.ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 1

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล new140153

Read more: .ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ณ...

พิธีกร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โครงการ "รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก'" ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาจาร ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลพร้อมจัดชุดถ่ายทอดเสียง และพิธีกร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ new140153

Read more: พิธีกร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โครงการ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชิวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

9

เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 0700 บก.ทท(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชิวิตโค new140153

 

  

Read more: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชิวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา...

ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างที่ปฏิบัติธรรมและอาคารปฏิบัติธรรม

1

เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี...

ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ใน พื้นที่ จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 0900

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชา  new140153

Read more: ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

More Articles ...

  1. ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.62 ในหัวข้อ "สกลนคร...เย็นศิระ เพราะพระบารมี"ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
  2. ร่วมพิธีลาสิกขาบทพระนวกะที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดป่าบูรพาราม บ.ดงมะเกลือ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร
  3. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารพระนวกะ จำนวน 100 รูป ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  4. ร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมส่วเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองถิ่นสนุก ภายใต้โครงการทรองเที่ยวจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม สู่สากล

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx