buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 62 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


จัดกำลังพลพร้อมผู้สื่อข่าว เข้าอบรมและทำข่าว "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ในระบอบประชาไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

 06

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.64 เวลา 1000-1200 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลพร้อม new140153

Read more: จัดกำลังพลพร้อมผู้สื่อข่าว เข้าอบรมและทำข่าว "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมือง...

เดินทางไปจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งทำการถ่ายทอดสดการแสดงออกอากาศ

02เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1400 - 1600 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม new140153

Read more: เดินทางไปจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

จัดผู้แทนหน่วยเข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564

02

เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยเข้าnew140153

 

 

 

Read more: จัดผู้แทนหน่วยเข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่...

เดินทางไปจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งทำการถ่ายทอดสดการแสดงออกอากาศ

04
เมื่อ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1000-1200 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม new140153

Read more: เดินทางไปจัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรม"จิตรอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

05
เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ new140153

 

 

 

Read more: ผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรม"จิตรอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึก...

More Articles ...

  1. ผู้แทนหน่วย พร้อม ผู้สื่อข่าว วส.909 เข้าร่วมประชุม และทำข่าว "การประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร " ครั้งที่2/2564
  2. หน.วส.909ฯ มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าว"พิธีบวงสรวงก่อนเริ่มต้นการปฎิบัติงานตาม โครงการรังวัดปักเขตหนองหารฯภายใต้แผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยมี รอง ปธ.คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหานจังหวัดสกลนคร(1)
  3. ผู้สื่อข่าวทำข่าว"พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อทรงระลึกถึงพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังษี) ถวายเป็นพุทธบูชา
  4. จัดชุดผู้สื่อข่าวออกทำข่าว และได้จัด กพ.ของหน่วยฯ เข้ารับฟังการแนะนำความรู้จาก สจร.ทหาร โดย ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร และคณะ มาให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้โทษ

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์  

ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอกนเรนทร์ราชินีภูผา
ผบ. นทพ.

บอส rdo2 00
พลตรีธีระยุทธจินหิรัญ
ผอ. สนภ. 2   นทพ.

หัว rbs909 Nn
พันเอก ณ ฐพลผิวเณร
หน.วส. 909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน