วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 IMG 3081

เมื่อ วันที่ 13 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน พร้อมกำลังพลหน่วย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล new140153

Read more: ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ร่วมพิธีพร้อมทำข่าวพิธีเปิดการอบรมโครงการ"ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"ของนักศึกษาในสังกัด กศน.จ.สกลนคร

 IMG 3063

เมื่อ วันที่ 13 ต.ค.60 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลและ  new140153

Read more: ...

วส.909ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ร.ต.มีชัย โคตรสมบัติ อดืต ขรก.และนักจัดรายการของ วส.909ฯ

15658

เมื่อ วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และกำลังพลวส.909ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวด new140153

   

Read more: วส.909ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ร.ต.มีชัย โคตรสมบัติ อดืต ขรก.และนักจัดรายการของ วส.909ฯ

ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 สวรรคต ครบ 1 ปี

 IMG 2977

เมื่อ วันที่ 13 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิงสายยนต์  ธรรมสอน  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพล เข้าร่วม new140153

Read more: ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 สวรรคต ครบ 1 ปี

ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

 IMG 2806

เมื่อ วันที่ 4 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้น 

Read more: ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head Rbs909 saiyon

นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests and no members online