buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 50 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดย พล.ต. กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ.

 

1

เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0900-1225 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงให้กับ วส.นทพ.5 สถานี พิธีเปิดโครงการ new140153

Read more: พิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาลำห้วยคำโพธิ์

2

เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0845 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเนื่อง new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ...

ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน เจริญจิตภาวนา รับฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

7

เมื่อ วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนใน new140153

Read more: ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน เจริญจิตภาวนา...

ร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสนจำลอง ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สวดมนต์เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

2

เมื่อ วันที่ 16 ก.ค. 62 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสน new140153

Read more: ร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสนจำลอง ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน...

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา จ.สกลนคร ประจำปี 2562 พร้อมถ่ายทอดเสียง ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

 6

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.62 เวลา 1000-1200 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระ new140153

Read more: ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา จ.สกลนคร...

More Articles ...

  1. ร่วมพิธีอุปสมบทพระนวกะจำนวน 9 รูป เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  2. ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
  3. ร่วมประชุมสัมมนาและทำข่าว พิธีเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช
  4. ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 67 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.62

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx