วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ประกวดร้องเพลง “ขวัญใจ นทพ.” ประจำปี 2561

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จัดประกวดร้องเพลง “ขวัญใจ นทพ.” ประจำปี 2561

ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

              สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้กำหนดจัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ขวัญใจ นทพ.” ประจำปี 2561 ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  เลขที่ ๒๖๙ ม.3 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในด้านพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันอนุรักษ์บทเพลงไทยลูกทุ่ง กล้าแสดงออกในทางที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะ และสร้างประสบการณ์ ในด้านการดนตรีพัฒนาไปสู่การเป็นนักร้องอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

              สำหรับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงรางวัล “ขวัญใจ นทพ.” ในครั้งนี้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป(ไม่จำกัดอายุ) จัดการประกวดเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 10,17,24 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดไว้ประเภทละ 6 คน  และรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ณ เวทีประกวด สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  เลขที่ ๒๖๙ ม.3 บ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

              จึงขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ขวัญใจ นทพ.” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

             ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

              - ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 7,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด 5,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินสด 2,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

             ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

              - ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 8,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

              - รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินสด 2,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

              เปิดรับสมัครแล้ว  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560  สนใจสมัครติดต่อโดยตรงที่

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ 042-711909

นายปรีชาพร ด่านลาพล(บ่าวญ้อ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๓๔๓ ๕๓๕๙

Read more: ประกวดร้องเพลง “ขวัญใจ นทพ.” ประจำปี 2561

หน.วส.909 ฯ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมงานรดน้ำศพบิดาของ ส.อ.หญิง นฤมล ฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

 522201

เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.60 เวลา 1430 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมงานรดน้ำศพบิดาของ ส.อ.หญิง นฤมล new140153

Read more: หน.วส.909 ฯ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมงานรดน้ำศพบิดาของ ส.อ.หญิง นฤมล ฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา

 IMG 6204

เมื่อ วันที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 1430 บก.ทท.(นทพ.) วส.909 สนภ.2 นทพ. โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้สนับสนุนการถ่าย new140153

  

Read more: พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา

พิธีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปีงบประมาณ 2561รอบคัดเลือกครั้งที่ 1

 IMG 6294

เมื่อ วันที่ 10 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดร้อง new140153

Read more: พิธีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปีงบประมาณ 2561รอบคัดเลือกครั้งที่ 1

ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "ตามรอยพระราชดำริ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโท สกลนคร

 IMG 6152

เมื่อ วันที่ 8 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ ฝกร.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุด new140153

Read more: ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "ตามรอยพระราชดำริ"...

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head Rbs909 saiyon

นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 26 guests and no members online