buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 37 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

 7

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี  new140153

Read more: ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562...

เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศและจัดชุดถ่ายทอดเสียง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม พี.ซี.พาเลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

4

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศและจัดชุดถ่ายทอดเสียง โครงการ  new140153

Read more: เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศและจัดชุดถ่ายทอดเสียง...

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในหัวข้อสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติบุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพพระราชกรณียกิจใน ร.10

2

เมื่อ วันที่ 11 มี.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ 

 

Read more: ...

ดำเนินฝึกกำลังพลของหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.

3

เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินฝึกกำลังพลของหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อ  new140153

Read more: ดำเนินฝึกกำลังพลของหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ณ...

เข้าร่วมเสวนากิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครสกลนคร ณ อาคารบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมเสวนากิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

Read more: เข้าร่วมเสวนากิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครสกลนคร ณ...

More Articles ...

  1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเพ็ญภูรี” ณ รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  2. .จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2562 ทำบุญตักบาตรพระ ถวายจตุปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทาน และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดสว่างอารมย์ บ.ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
  3. ผู้แทน วส.909 ฯ เข้าร่วมอบรมและทำข่าว โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx