buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 40 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

การจัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 เป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

แบ่งการจัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน คือ

  • กองบังคับการ
  • แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง
  • แผนกรายการและข่าว
  • แผนกเทคนิค

 

 

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx