วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 9 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

การจัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 เป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

แบ่งการจัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน คือ

  • กองบังคับการ
  • แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง
  • แผนกรายการและข่าว
  • แผนกเทคนิค

 

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center