วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

การจัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 เป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 2

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

แบ่งการจัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน คือ

  • กองบังคับการ
  • แผนกธุรการและส่งกำลังบำรุง
  • แผนกรายการและข่าว
  • แผนกเทคนิค

 

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.