วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

อดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

รายนามอดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. อดีต - ปัจจุบัน

 pat

พ.อ.พัฒน ศรีกังวาน

(พ.ศ.2509-2517)

uthai

พ.อ.อุทัย กรัพณานนท์

(พ.ศ.2517-2519)

 them

พ.อ.เติม สายแก้ว

(พ.ศ.2519-2522)

pravat

พ.อ.ประวัติ นารถศิลป์

(พ.ศ.2522-2527)

chet

พ.อ.เชษฐ์ กิตติโสภณ

(พ.ศ.2527-2530)

 yongyuth

น.อ.ยงยุทธ ศรีอุปถัมภ์ ร.น.

(พ.ศ.2530-2532)

 somsak

พ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นสุทโธ

(พ.ศ.2532-2534)

prayong

น.อ.ประยงค์ สืบสนธิ

(พ.ศ.2534-2537)

 kanica

น.อ.หญิง กรรณิการ์ ทุมสท้าน

 (พ.ศ.2537-2544)

damrong

พ.อ.ดำรงค์ กาญจนกูล

(พ.ศ.2544-2547)

songkam

พ.อ.สงคราม ขุมทอง

(พ.ศ.2547-2550)

chaivat

พ.อ.ชัยวัฒน์ ปานคำ

(พ.ศ.2550-2554)

aatrip

พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่

(พ.ศ.2554-2559)

chatcharukrit

พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  

(พ.ศ.2559-2560)

 head rbs909 saiyon1

น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน

(พ.ศ.2560- ปัจจุบัน)

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head Rbs909 saiyon

นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 24 guests and no members online