วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 92 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

อดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

รายนามอดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. อดีต - ปัจจุบัน

 pat

พ.อ.พัฒน ศรีกังวาน

(พ.ศ.2509-2517)

uthai

พ.อ.อุทัย กรัพณานนท์

(พ.ศ.2517-2519)

 them

พ.อ.เติม สายแก้ว

(พ.ศ.2519-2522)

pravat

พ.อ.ประวัติ นารถศิลป์

(พ.ศ.2522-2527)

chet

พ.อ.เชษฐ์ กิตติโสภณ

(พ.ศ.2527-2530)

 yongyuth

น.อ.ยงยุทธ ศรีอุปถัมภ์ ร.น.

(พ.ศ.2530-2532)

 somsak

พ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นสุทโธ

(พ.ศ.2532-2534)

prayong

น.อ.ประยงค์ สืบสนธิ

(พ.ศ.2534-2537)

 kanica

น.อ.หญิง กรรณิการ์ ทุมสท้าน

 (พ.ศ.2537-2544)

damrong

พ.อ.ดำรงค์ กาญจนกูล

(พ.ศ.2544-2547)

songkam

พ.อ.สงคราม ขุมทอง

(พ.ศ.2547-2550)

chaivat

พ.อ.ชัยวัฒน์ ปานคำ

(พ.ศ.2550-2554)

aatrip

พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่

(พ.ศ.2554-2559)

chatcharukrit

พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  

(พ.ศ.2559-2560)

head rbs909 s1

น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน

(พ.ศ.2560- ปัจจุบัน)

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center