วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

 DSC 8086

เมื่อ วันที่ 3 ต.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้กระทำพิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการ

บังคับบัญชา หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ระหว่าง พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง กับ น.ท.หญิง สายยนต์   ธรรมสอน  ณ  หน้า บก.วส.909  อ.เมือง  จ.สกลนคร

DSC 8043

DSC 8053

DSC 8046

DSC 8071

DSC 8073

DSC 8086

DSC 8097

DSC 8101

DSC 8065

DSC 8114

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head Rbs909 saiyon

นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 16 guests and no members online