วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ร่วมประชุม ทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หน.ส่วนราชการประจำ จ.สกลนคร ครั้งที่ 10/2560

460258

เมื่อ วันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รอง 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ร่วมประชุม ทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานฯ

460250

460252

460251

460253

460098

460255

S 34078723

460256

460257

460258

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

boss kittipong

พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head Rbs909 saiyon

นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 11 guests and no members online