วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ร่วมประชุมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.สกลนคร

 505068

เมื่อ 26 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ผู้สื่อข่าว 

วส.909 ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม/ทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อรับนโยบาย-ติดตามการปฎิบัติราชการและรับทราบป้ญหาข้อขัดข้องในการปฏิราชการของส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนครโดย มีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานฯ

       ในการนี้ วส.909 สนภ.2 น ทพ.ได้นำเสนอในรายงานข่าวต้นชั่วโมง และประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆในระบบ Fm.94.75 Mhz.และระบบวิทยุออนไลน์ WWW.RBS909.COM

504693

504694

505068

505069

505070

505071

505073

505074

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
boss kittipong
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
Head Rbs909 saiyon
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 3 guests and no members online