วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ประจำสัปดาห์ ประกอบด้วยท่าตรง, ท่าหัน, ท่าแสดงความเคารพ และการรายงานเวร

 35046

เมื่อ วันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตาม

คู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ประจำสัปดาห์ ประกอบด้วยท่าตรง, ท่าหัน, ท่าแสดงความเคารพ และการรายงานเวร  เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกฯ ณ ลานพื้นปูนบริเวณด้านหน้า บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง  จ.สกลนคร ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติถูกขั้นตอน เข้มแข็งและสง่างาม และให้ฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อจะได้คุ้นชิน

35051

35050

35043

35046

35047

35048

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
boss kittipong
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
Head Rbs909 saiyon
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 10 guests and no members online