วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณปู่ของ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.ราชภัฏสกลนคร

 27721

เมื่อ วันที่ 5 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีฌาปนกิจ 

ศพคุณพ่อหนู แก่นท้าว ซึ่งเป็นปู่ของ นายอนันต์ แก่นท้าว นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ วส.909ฯ ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 บ.บะมะเกลือ ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทั้งนี้ได้สอบถามพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมในงานถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

27724

27722

27726

27727

27728

1577

1592

1590

1587

27664

1609

27665

27666

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
boss kittipong
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
Head Rbs909 saiyon
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 7 guests and no members online