วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

ชุดผู้สื่อข่าวประสานการปฎิบัติกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ เพื่อเชิญเข้าร่วมการเสวนาชุมชนเข้มแข็ง หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

364466

เมื่อ วันที่  6 ก.พ.61 เวลา 10.00 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ชุดผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนในการประสานการปฎิบัติกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อ

เชิญเข้าร่วมการเสวนาชุมชนเข้มแข็ง หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 14 ก.พ.61 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมป์ ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธ์
         สำหรับ ต.นาคู อ.เขาวง ในอดีต ปัจจุบันยกฐานะเป็น อ.นาคู จ.กาฬสินธ์ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีการสู้รบ ระหว่างรัฐบาลไทยกับ ผกค.อย่างรุนแรง รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า"หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่กาฬสินธ์" เพื่อเข้าไปสร้างความเจริญ พัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น  จนในที่สุดประชาชนผู้หลงผิด ได้วางอาวุธมอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จนเกิดร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบัน

364460
364466
364462
364465
364456

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
boss kittipong
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 9 guests and no members online