วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

รอง ผวจ.สกลนคร เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม "น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี" จ.สกลนคร ณ เวทีกลาง ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม

 283554

เมื่อ วันที่ 10 ก.พ.61 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 เวลา 1700 - 2000  บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909  

สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ย่านเมืองเก่าสกล  ถนนผ้าคราม น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ณ  ถนนเรืองสวัสดิ์ อ.เมือ ง จ.สกลนคร โดยมีนายนภดล ไพฑูรย์ รอง  ผวจ.สกลนคร เป็นประธานฯ
            โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวัฒนธรรม จังหวัสกลนคร  ได้กำหนดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม  ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เป็นสร้างการมีส่วนร่วม  สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตาม  สนับสนุนนโยบายตลาดประชารัฐ 
            ในการนี้ วส.909 ฯได้นำป้ายหลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา ป้ายแสดงพระราชอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทำการถ่ายทอดเสียงผ่านทางระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และทางวิทยุออนไลน์ www.rbs909.com

IMG 1218
283554
IMG 1219
IMG 1208
IMG 1182
IMG 1189
IMG 1191
219282
219290
IMG 1203

  ผู้บังคับบัญชา  

BigB1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
boss kittipong
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests and no members online