วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

รอง หน.ฯ และชุดถ่ายทอดเสียง เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สกลนคร

51819

เมื่อ วันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 1700 - 2200 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุ 

กระจายเสียง909 สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ รอง หน. และชุดถ่ายทอดเสียง เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ  เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย  ซอยบ้านเกิด"  ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน ฯ
      กิจกรรมโครงการนี้  ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 61 มาจนถึง วันที่ 2 มี.ค.61  ระยะทาง 513 กม.ในพิธีปิดได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ  สำหรับรายได้จากการรับบริจาค จะนำไปเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์  ให้กับ 19 โรงพยาบาลใน จ.สกลนคร  รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น (ยังไม่เป็นทางการ) ประมาณ 18,868,325 บาท 
      ในการนี้  วส.909 ฯ ได้ปฏิบัติการข่าวสาร โดยการถ่ายทอดเสียงพิธีปิด  และนำไปประชาสัมพันธ์ข่าวต้นชั่วโมง พร้อมสอดแทรก หลักการทรงงาน  เรื่อง ความ รู้ รัก สามัคคี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสามัคคี  รู้สึกรัก  หวงแหน และมีจิตอาสาในการพัฒนาบ้านเกิด   ภูมิลำเนาของตนเอง  ผ่านระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และระบบว.

51819
51817
51816
51932
51934
51940
51947
51951
51953

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.