วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง ทางวิทยุออนไลน์ รายการ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” ตอน ชวนเที่ยวชานกรุง : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นทพ. กทม. ตอนที่ 1 รวม 5 ฐาน

122970 1

เมื่อ วันที่ 3 มี.ค.61 เวลา 1005 - 1100 บก.ทท.(นทพ.) ตามสั่งการ พล.อ. ธงชัย สาระสุข  ผบ.นทพ. ให้เชื่อมต่อเครือข่าย 

สถานีวิทยุ ในเครือ นทพ. ออกอากาศสดพร้อมกันทั่วประเทศ โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง ทางระบบวิทยุออนไลน์ www.rbs909.com  ให้กับ วส.นทพ. ทั้ง ๕ สถานี โดยการรับสัญญาณ รายการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกรตอน ชวนเที่ยวชานกรุง : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กทม. ตอนที่ 1 รวม 5 ฐาน  (ฐานที่ 1 แปลง 1 ไร่ พอเพียง ฐานที่ 2  การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ฐานที่ 3  การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำภูพาน ฐานที่ 4   การเลี้ยงไส้เดือนดิน และ ฐานที่ 5  การเลี้ยงหมูหลุม) จาก สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.ระบบ AM 1,107  กิโลเฮิรตซ์ และเครือข่าย KU Radio Network  ซึ่งสถานีวิทยุ มก. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ วส.909ฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นักรบสีน้ำเงิน) กองบัญชาการกองทัพไทย

122991

122990

122970 1

122980 1

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.