วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร

181154

เมื่อ วันที่ 3 มี.ค.61 เวลา 1300  บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

กระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมชุดถ่ายทอดเสียง เข้าร่วมประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดโคกก่อง  ต.โคกก่อง อ.เมือง  จ.สกลนคร  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ   เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอานุภาพ  ยอดขวัญ  ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  เพื่อเป็นการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ถาวร  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชน  อย่างมั่นคง ถาวร สืปไป
   ในการนึ้  วส.909 ฯ ได้สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา  และพระราชอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ความสำคัญของสถาบัน ชาติ  ศาสนน และพระมหากษัตริย์ โดยถ่ายทอดเสียงผ่านระบบวิทยุออนไลน์ www.rbs909.com  และ afdc-rbs909.rtart.mi.th

52447
52495
52496
52498
52511
285626
52499
52512
181154
181161
181163
181165
181167
181254
285840
285883
181168

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.