วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมเป็นเกียรติใน"งานสานสายสัมพันธุ์วันนักข่าว" ประจำปี 61 ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ จ.สกลนคร

103583

เมื่อ วันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1700 - 2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

กระจายเสียง 909  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมชุดสื่อข่าว  ร่วมเป็นเกียรติใน"งานสานสายสัมพันธุ์วันนักข่าว" ประจำปี 2661 ครั้งที่ 8  ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมองค์กรด้านสื่อมวลชน  พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสื่อสารมวลชนกับข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชนทั่วไป  ณ ห้องภูสกลแกรนต์  โรงแรมสกลแกรนต์ พาเลส ถนน ไอทียู  ต.ธาตเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร โดยมีนายนพดล  ไพฑูรย์   รอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธาน ฯ 
     ในการจัดงานครั้งนี้ ประธานในพิธี ได้มอบใบประกาศโล่ห์ใบประกาศเกียรติคุณ  ให้กับผู้สื่อข่าวดีเด่นสาขาต่างๆ จำนวน 6 รางวัล และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จำนวน 2 รางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวได้มีมุ่งมั่นและตั้งใจเสนออย่างมีคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม

103572
103581
103583
174579
174628
289665
289759
289763
289664
289772
306638
289674
289525

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.