วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักข่าว โดยชมรมผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร

 187424

เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.61 เวลา  1800 - 2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

กระจายเสียง 909  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มอบหมายให้  นกร.วส.909 ฯ และชุดผู้สื่อข่าวเป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักข่าว   ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร   45 ปีรับใช้สังคม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรด้านสื่อมวลชน  พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสื่อสารมวลชนกับข้าราชการ  พ่อค้า และประชาชนทั่วไป  ณ บ้านสวนนานา บ.กกกอก ต.งิ้วด่อน  อ.เมือง  จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานฯ

187427
187431
187434
187435
187464
187465
187466
187467
187469
187471
187474
187476
187499
IMG 3197
187424

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.