วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 91 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 buy sell 

 1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก  วันที่กำหนดราคากลาง    26 เม.ย.61 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก   วันที่กำหนดราคากลาง    26 เม.ย.61 

IMG 0009
IMG 0010 

2. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารอเนกประสงค์   วันที่กำหนดราคากลาง    25 เม.ย.61 

IMG 0007

IMG 0008

3. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องส่งระบบ เอเอ็ม  วันที่กำหนดราคากลาง    8 ก.พ.61

IMG 0001

IMG 0002

4. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    12 ธ.ค.60 

57869

5. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    8 พ.ย.60 

57868

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center