วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 273375

เมื่อ วันที่  3  เม.ย.61 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ รองหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 ฯ และชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เม.ย.61  ณ วัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
        การจัดโครงการนี้ เป็นการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนานิกชน มีโอกาสได้ร่วมบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
      ในการนี้ วส.909ฯ ได้นำไปประชาสัมพันธ์ในข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz ,ระบบวิทยุออนไลน์    rbs909rtaff.mi.th  และ www.rbs909.com  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริยาธิราชพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

273311
273309
273310
273337
273351
273358
273360
273366273363
273361
273368
273369
273370
273371
273373
273374

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx