วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 7 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ.สกลนคร ประจำปี 2561 "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์

683310

เมื่อ วันที่  4 เม.ย.61 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มอบหมายให้ชุดผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์" ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร โดยมี นายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานฯ
         ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษและบุพการี
         ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพื้นที่ ได้ตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย ที่มีมาแต่โบราณกาล ด้วยความภาคภูมิใจ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป  ในรายการรายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่าง  ในระบบ FM ความถี่ 94.75 MHZ.,ระบบวิทยุออนไลน์  rbs909rtaff.mi.th และ www.rbs909.com

683313
683325
683322
683316
683319
683321
683326

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx