วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 20 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของคนไทยไว้

6

เมื่อ วันที่  เม.ย.61 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของคนไทยไว้  ให้กำลังพลของหน่วยฯ ได้แสดงออกถึงความรักสามัคคี  การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส รวมทั้งปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ  และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา  สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร

IMG 4586
IMG 4590
3
4
5
6
7
8
10
11

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center