วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 13 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมประชุมหารือการสร้างหอพระพุทธรูปและหอพระพรหม ประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 3

เมื่อ วันที่  5 เม.ย.61 เวลา 1330 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง  909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ นกร.วส.909 และชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมประชุมหารือการสร้างหอพระพุทธรูปและหอพระพรหม ประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/61  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.พระธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
    การประชุมหารือครั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากทุกภาคส่วน และนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 18 เม.ย.61  พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วย
       ในการนี้ วส.909ฯได้นำไปประชาสัมพันธ์ในข่าวต้นชั่วโมง และ รายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz,ระบบวิทยุออนไลน์    rbs909rtaff.mi.th  และ www.rbs909.com  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจ  มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx