วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 15 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ดำเนินการเปิดเพลง"จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" ตามสั่งการ ผบ.นทพ. ซึ่งเนื้อเพลงมีความหมายครอบคลุมถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจกัน

เมื่อ วันที่  6 เม.ย.61  บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง  909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการเปิดเพลง"จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" ของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์  ตามสั่งการ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเนื้อเพลงมีความหมายครอบคลุมถึงความรัก  ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจกัน  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความสมานฉันท์  ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน
        ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com และได้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนครทุกสถานี  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งสอดแทรกโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ไทยนิยมยั่งยืนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับฐานราก โดยให้ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  เป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

เพลงจับมือกันไว้...ธงชัย

5827

5835

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx