วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 8 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร ถึงเกาะดอนสวรรค์สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จ.สกลนคร

เมื่อ วันที่  9 เม.ย.61 เวลา 0900  บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดกำลังพลเข้ากิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร ถึงเกาะดอนสวรรค์สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี  พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 และ  หน.ส่วนราชการ พร้อมจิตอาสาจังหวัดสกลนคร จำนวน 326  คน เครื่องมือเครื่องจักร เรือท้องแบน  ขุดลอกลำคลอง  ผักตบชวา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ความยาวลำคลอง 1,400 ม.  ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่รวมพลังน้ำใจ ของประชาชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพสกนิกรชาวสกลนครทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ 
       รายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยฯดำเนินการ มีดังนี้
       1.จัดกำลังพลเข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  พัฒนาขุดลอก คูคลอง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ
       2. จัดชุดถ่ายทอดเสียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพร้อมสอดแทรก หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ผ่านทาง ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th  และ www.rbs909.com  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และ น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและชุมชนต่อไป

1
2
3
4
483069
5
6
7
8
483103
483098
483096
9
10
11
12
13
14
15
16
18
483068

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx