วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 32 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสุพรรณหงษ์วนาราม บ้านหนองห้าง ต.ม่วงลาย สกลนคร

 13

เมื่อ วันที่ 29 เม.ย.61 เวลา 0900 - 1200 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลและครอบครัว จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายและร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสุพรรณหงษ์วนาราม บ้านหนองห้าง  ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร  จ.สกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
        ในการนี้ วส.909ฯ สนับสนุนพิธีกรในงาน พร้อมสอดแทรกความสำคัญของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความสามัคคีของคนชุมชน เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่อดีตกาลพร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของ นทพ.ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายข่าวต้นชั่วโมง รายการ นทพ.สัมพันธุ์และ รายการต่างๆ ผ่านระบบ  Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center