วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 20 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมประชุมและทำข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยใช้กระบวนการ PLC สู่สำนักงานมาตรฐาน

 3

เมื่อ วันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 0900  บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง  909  สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบให้ผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยใช้กระบวนการ PLC  สู่สำนักงานมาตรฐาน  ณ ห้องราชาวดี ชั้น6 โรงแรมอิมพีเรียลสกล จ.สกลนคร  โดยมี  ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร  รองศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธาน
         สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฎิการพัฒนาศักยภาพ  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์การปฎิบัติงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคคล
        ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com และได้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่าย วส.909

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn