วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 22 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

พบปะเยี่ยมเยียนนายบรรจง ศรีสุข ที่ได้ ปชส.การปฏิบัติงาน ของ นทพ., บก.ทท. งานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาของรัฐบาล "ไทยนิยม ยั่งยืน" การเปิดเพลง "จับมือกันไว้" ของ เบิร์ด ธงไชย

 7

เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมนำกำลังพล ผรข.และ ตอน กร.ผธบ.วส.909 ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน  นายบรรจง  ศรีสุข  นักจัดรายการวิทยุ เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน ระบบ FM 98.25 MHz  ซึ่งเป็นสถานีหนึ่งในเครือข่ายของ วส.909 ฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความขอบคุณที่สถานีวิทยุชุมชนเครือข่าย วส.909ฯ ได้ให้ความร่วมมือในการรับสัญญาณกระจายเสียง และ ขยายผลการประชาสัมพันธ์ จาก วส.909 ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด เช่น การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของ นทพ.บก.ทท. งานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาของรัฐบาล "ไทยนิยม ยั่งยืน"  การเปิดเพลง "จับมือกันไว้" ของ เบิร์ด ธงไชย ตามสั่งการของ ผบ.นทพ. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจ ก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน ในการสร้างความสัมพันธ์ ปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียงให้เป็นที่นิยม ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ต่อไป

1
2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn