วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 14 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วม"ประชาพิจารณ์โครงการการจัดบริการเพิ่มพิเศษ สำหรับประชาชน " (คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ)โรงพยาบาลสกลนคร

 5

เมื่อ วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวและเข้าร่วม"ประชาพิจารณ์โครงการการจัดบริการเพิ่มพิเศษ สำหรับประชาชน " (คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ)โรงพยาบาลสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
       การจัดประชาพิจารณ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการทุกระดับได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม ลดความแออัดของผู้รับบริการ ในหน่วยบริการภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการให้บริการ และพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ
       ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆในระบบ FM 94.75 MHZ.ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn