วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 33 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1

เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.2561 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มอบหมายให้ชุดผู้สื่อข่าว 

 

 

ทำข่าวพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จังหวัดสกลนคร
         ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สำนักพระราชวัง แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาทรับพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร  มีผู้ได้รับ จำนวน 45 ราย
          ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆในระบบ FM.94.74 MHZ.ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center