วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 17 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1

เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.2561 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี  

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มอบหมายให้ชุดผู้สื่อข่าวทำข่าวพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จังหวัดสกลนคร
         ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สำนักพระราชวัง แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาทรับพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร  มีผู้ได้รับ จำนวน 45 ราย
          ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆในระบบ FM.94.74 MHZ.ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn