วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 13 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมประชุมและทำข่าว "การประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561"(The Great Mekong Bike Ride)ครั้งที่ 2 /2561

737412

เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.2561 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.)  โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค  2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    มอบหมายให้ผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว "การประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561"(The Great Mekong Bike Ride)ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
         การจัดกิจกรรมการแข่งจักรยานทางไกล ประเทศไทย ปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้รู้จักแพร่หลาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการท่องเที่ยว จัดการแข่งขันในระหว่าง วันที่ 18-20 พ.ค.2561 โดยเริ่มจาก มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม รวมระยะทาง 372 กม.
          ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ในระบบ FM.94.74 MHZ.ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

737412
2
3
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn