วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ซึ่งมรณะภาพ เมื่อ 1 พ.ค.61 อายุ 85 พรรษา ณ วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 2

เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 - 1700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค  2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้า  ฐิตธัมโม ซึ่งมรณะภาพ เมื่อ 1 พ.ค.61  อายุ 85 พรรษา ณ วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีหลวงปู่บุญมา คัมภีระธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.วีรชัย  อินธุโสภณ  ผช.ผบ.ทบ.เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส   
      ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพลบ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร    เกิดเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ณ บ้านศรีฐาน ต.กระจาย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันเป็น ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร  ถือเป็นพระอริยสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุต ที่บำเพ็ญบารมี ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั่วทุกสารทิศ โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมในพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร
      ในการนี้ วส.909ฯ ได้จัดชุดถ่ายทอดเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ FM  94.75 MHZ. ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com  แลุะรายการต่างๆ พร้อมสอดแทรกความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว มุ่งเน้นให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน  ให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และ เชิญชวนให้ชาวไทยเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมใจกัน จรรโลง ทำนุบำรุง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn