วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 6 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย(พายุลาตัส-เซินกา ปี 2560)

 1

เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.61  เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.)โดยนาวาอากาศเอก หญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี   

 

 

 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวฯ เข้าทำข่าวในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย(พายุลาตัส-เซินกา ปี 2560)  ณ อาคารเอนกประสงค์ สนง.เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
      สืบเนื่องจาก จ.สกลนคร ได้ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา-ลาตัส ในห้วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนาข้าว,ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีข้าวไม่เพียงพอสำหรับการบริโภค หรือทำเมล็ดพันธ์  ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จ.สกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว 3  จึงได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3,250 กก.แจกจ่ายให้กับราษฎรทีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าว
      ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆในระบบ Fm ความถี่  94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่ 837 KHz, และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn