วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 297 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก

 2

เมื่อ วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 0700  บก.ทท.(นทพ) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี  

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพล และชุดถ่ายทอดเสียง ฯเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล  อ.เมือง  จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี คนดีศรีสกลนคร  ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดสกลนคร  มีความเจริญรุ่งเรืองมาตราบจนเท่าทุกวันนี้

    ในการนี้ วส.909 ฯได้ทำการถ่ายทอดเสียงและ รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ต้นชั่วโมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่  837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center