วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 9 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก

 2

เมื่อ วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 0700  บก.ทท.(นทพ) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี  

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพล และชุดถ่ายทอดเสียง ฯเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล  อ.เมือง  จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี คนดีศรีสกลนคร  ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดสกลนคร  มีความเจริญรุ่งเรืองมาตราบจนเท่าทุกวันนี้

    ในการนี้ วส.909 ฯได้ทำการถ่ายทอดเสียงและ รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ต้นชั่วโมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่  837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn