วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 294 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2561

 

เมื่อ วันที่่  23 พ.ค.61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี  

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ  "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2561  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนคร (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายนพดล  ไพรฑูรย์  รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน 
        กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และสภากแฟ ประจำเดือน พ.ค.61  ครั้งที่ 5/2561  ส่วนราชการหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.สกลนครร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน  ได้ออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรง และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
       สาระสำคัญของการประชุมได้แก่ การแนะนำภารกิจของหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในจังหวัดสกลนคร ในงานด้านความมั่นคงภายใน มาตราการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเน้นการสวมหมวกกันน็อค เมาไม่ขับ และการตั้งจุดบริการประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยการแสดงความพร้อมในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนของจังหวัดสกลนคร ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center