วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 7 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2561

 

เมื่อ วันที่่  23 พ.ค.61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี   

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ  "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2561  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนคร (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายนพดล  ไพรฑูรย์  รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน 
        กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และสภากแฟ ประจำเดือน พ.ค.61  ครั้งที่ 5/2561  ส่วนราชการหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.สกลนครร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน  ได้ออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรง และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
       สาระสำคัญของการประชุมได้แก่ การแนะนำภารกิจของหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในจังหวัดสกลนคร ในงานด้านความมั่นคงภายใน มาตราการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเน้นการสวมหมวกกันน็อค เมาไม่ขับ และการตั้งจุดบริการประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยการแสดงความพร้อมในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนของจังหวัดสกลนคร ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn