วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 10 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ" เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บริเวณโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

 24 may 61 1

เมื่อ วันที่่ 24 พ.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ บริเวณโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
    ตามที มทบ.2 มี นโยบายให้ มทบ.29 ร่วมกับจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการพิทักษ์ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นอาหารช้างสําคัญ ซึ่งการรวมพลังในวันนี้ ทุกภาคส่วนราชการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รวม 1,500 คน ได้รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนความสมัครสมานสามัคคี  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ แสดงให้เห็นว่าพระสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ตามพระราโชบาย ที่แสดงออกถึงการรวมพลังน้ำใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
       ในการนี้ วส.909 ฯ ได้สนับสนุนพิธีกรดำเนินกิจกรรมและชุดถ่ายทอดเสียง รวมทั้งทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz ระบบ Am ความถี่ 837 Khz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn