วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 11 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ดำเนินกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561

 29 may 61

เมื่อ วันที่่ 29 พ.ค.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุ 

 

 

 

 

กระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ดังนี้
       1. เวลา1650 - 1745  รับสัญญาณถ่ายทอดเสียง จาก สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ระบบ Fm ความถี่ 91.25 MHz  ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต  พุดผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล จ.นครปฐม
         2. เวลา 1700 - 2100 จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาจังหวัดสกลนครประจำปี 2561  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน รายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
         2.1  กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอพระพุทธสุวรรณมาศมงคลสกลนคราบริรักษ์ พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนครณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
         2.2 ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา
         2.3 สวดมนต์เย็นเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน โดยพระเทพสิทธิโสภณเจ้าคณะจังหวัดสกลนครประธานสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนทำวัตรสวดมนต์เย็นเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรม
         2.4  ร่วมพิธีบวงสรวงเททองหล่อองค์พระพุทธสุวรรณนาคมงคลสกลนคราบรีรักษ์(พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
         ในการนี้ วส.909 ฯ ได้จัดชุดถ่ายทอดเสียงและทำข่าวประสัมพันธ์ ในรายการข่าวประชาสัมพันธ์ต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz  ระบบ Am ความถี่  837 Khz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn