วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 36 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน ในการเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2561

 15 may 61

เมื่อ วันที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 0800 - 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้

 รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน ในการเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมนิพนธ์อินสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
         ในการนี้  วส.909 ฯ ได้นำไป ปชส.ในรายการข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz,ระบบ  Am ความถี่ 837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center