วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 39 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2561

 20 may 61

เมื่อ วันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา

เพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2561  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนคร (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายนพดล ไพรฑูรย์  รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
         ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz  ระบบ AM ความถี่ 837 KHz  ,ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center