วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 35 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ระดับจังหวัดสกลนคร

 20 may 2

เมื่อ วันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิงสายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909  

สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ระดับจังหวัดสกลนคร ณห้องประชุมเทสรังษี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
             ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว ในรายการต้นชั่วโมง และรายการต่างๆผ่านระบบ AM.837 Khz,FM.94.75Mhz  และระบบวิทยุออนไลน์ htt://afdc.rbs 909.rtarf.mi.th และ www.rbs 909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center