วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 38 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดป้ายแพรคลุม" อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

6

เมื่อ วันที่ 22 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็น 

องค์ประธาน ทรงเปิดป้ายแพรคลุม" อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเฝ้ารับส่งเสด็จ เวลา 1505 - 1800  รายละเอียดในการเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สรุปได้ ดังนี้
       1. จัดชุดถ่ายทอดเสียงพร้อมพิธีกร ในพระราชพิธีเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ" ณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
        2.จัดชุดประชาสัมพันธ์พร้อมพิธีกร ประจำกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่  มทบ.29  สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา
        3. จัดกำลังพลเข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จ  ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา
         ในการนี้ วส.909ฯ ได้ถ่ายทอดเสียง และทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่ 837 KHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com และเป็นแม่ข่ายให้กับ วส.นทพ.5 สถานี และสถานีวิทยุชุมชน จ.สกลนคร เครือข่าย วส.909 ฯ อีก 5 สถานี  พร้อมนี้ได้สอดแทรก ศาสตร์พระราชา และ หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,ภารกิจของ นทพ.รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1q
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center