วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 34 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

นกร.และผู้สื่อข่าวเป็นผู้แทนเขาร่วมประชุม คณก.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.สกลนคร ครั้งที่ 1/2561

27 jun

เมื่อ วันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 0900 - 1200 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิงสายยนต์ ธรรมสอน 

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ นกร.และผู้สื่อข่าวเป็นผู้แทนเขาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี นายนพดล  ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน  
     ในการนี้ วส.909 ฯได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่ 837 KHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center