วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 31 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

รอง ผบ.นทพ.(พ) ผู้แทน ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(สานฝันวัยใส) ประจำปีงบประมาณ 2561

 30 jun

เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย.61 พล.ท.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.(พ) ผู้แทน ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการฝึก 

อบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(สานฝันวัยใส) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงพิษภัยและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและชุมชน มีเป้าหมายการศึกษาที่ดีสู่อนาคต  ณ อาคารหอประชุม ขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมืองเลย จ.เลย เวลา 0905 - 1230  บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้นำกำลังพล และจัดพิธีกร/ชุดถ่ายทอดเสียง พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz, ระบบ Am ความถี่ 837 KHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com และเป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนคร ในเครือข่ายของ วส.909 ฯ จำนวน 5 สถานี และ วส.นทพ.อีก 5 สถานี
       ในการนี้ ประธานในพิธี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และ เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทอดเสียงของ วส.909ฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center