วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 30 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลาง จ.สกลนคร

 30 jul 61 1

เมื่อวันที่30 ก.ค. 61   บก.ท. (นทพ.) โดยน. อ. หญิงสายยนต์ธรรมสอนหน่อไม้ฝรั่ง 909 สนภ. 2 นทพ. พร้อมนำเสนอ

การแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมกับศูนย์บัญชาการโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมภูริทัตโตชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสกลนครต. นครสกลนครจ. สกลนครโดยนายวิทยาวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
            1. จังหวัดสกลนครได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด สกลนครตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 561 และประกอบด้วยหลายหน่วยงานร่วมติดตามประเมิน สถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงสภาวะอากาศ30 ก.ค. 61 เป็นลักษณะฝนตกในฤดูฝนตามปกติไม่ใช่เป็นพายุขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจและติดตามข้อมูลจากศูนย์ฯ ฯ ใกล้ชิด
             2ระดับน้ำหนองมีจำนวนมากขึ้นจะมีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบริเวณที่มีการปล่อยมลพิษ พร่องระบายน้ำในเขตเมืองโดยตั้ง เครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นในจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาพื้นที่สำคัญของจังหวัด
            3. การประ าศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยในขณะนี้จังหวัดได้ประกาศแล้ว 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองคำตากล้าอำเภอเจริญศิลป์อำเภอ พรรณานิคมอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนและอำเภอโพนนาแก้วรวม 22 ตำบล17.60% ของพื้นที่) 107 หมู่บ้าน ( 7.4%) 2,009 ครัวเรือน5,625 คนพื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย13,197 ไร่
           ในการนี้ 909 ฯ ได้จัดชุดถ่ายทอดเสียงและทำ ข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆผ่านระบบเอเอ็มความถี่ 837 KHz เอฟเอ็ม94.75 MHz  ระบบผู้ซื้อสินค้าออนไลน์วิทยุhttp://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และwww.rbs909.com อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากส่วนราชการจังหวัดสกลนครและการเตรียมตัวของประชาชนให้เป็นไปตามข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไข ัญหาได้ทันเวลา
1
2
3
4
5
6
7
8

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn