วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 37 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนสู่

30 jul 61 2 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 บก.ท. (นทพ.) โดยน. อ. หญิงสายยนต์ธรรมสอนหน่อไม้ฝรั่ง 909 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ. โพนนาแก้วจังหวัดสกลนครและวัดบ้าน หนองไผ่ล้อมบ้านหนองไผ่ล้อมต . โนนหอมอ. เมืองสกลนครจ. สกลนคร
           ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การนี้วส 909 ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบเอเอ็มความถี่ 837 KHz ระบบเอฟเอ็ม94.75 MHz  ระบบผู้ซื้อสินค้าออนไลน์วิทยุhttp://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และwww.rbs909.com เพื่อขยายผลให้ สิทธิมนุษยชนในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระโอพาในรัฐธรรมนูญ
1
2
3

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn