buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 48 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

ร่วมเปฺ็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปี มงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปี ณ มทบ.29

 ตอบ 61

เมื่อ  วันที่  ส.ค. 61  เวลา  0730  ทหารบกที่  29  พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดงานวันคล้ายวัน 

คล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปีเมื่อวันที่5 สิงหาคม2561 ที่กองบังคับการกรมทหารราบที่3 ค่ายกฤษสีวะราหนังสือหนังสือหนังสือหนังสืออเมืองสกลนครจสกลนครโดยมีพลสุขสำนึกที่ที่ คุณคุณที่คุณคุณทหารบกที่29 เป็นให้  ประธานถวายพวงมาลัยพร้อมกับพรรณสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมเด็จที่ที่คุณคุณที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณพระ ทพที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารีโดยพระบาทผู้แต่ง: ผู้แต่ง: เดผู้แต่ง: ผู้แต่ง: สม็จพระจอมเกล้าเจ้าขณะนี้ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณหัวรัชกาลที่5   โดย มีที่คุณคุณคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การสำนักที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณนายร้อยที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมพิธีเพื่อรำลึกถึงที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวรัชกาล ที่5 คุณทรงสถาปนาสถาบันการศึกษา: หัวเรื่อง: การประชุมวิชาการครั้งที่5 สิงหาคมพุทธศักราช2430
       ในโอกาสนี้ บก.ทท. (นพ.) โดยน. อ. หญิงสายยนต์ธรร สอนพิเศษหน่อย 909  สนภ. 2 น.ท. ให้การสนับสนุนรอง หน.ว. 909 ฯ และคณะนายทหารสัญญาบัตรพร้อมผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนเข้าร่วมเปฺ็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปีพร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบFm ความถี่94.75 MHz, ระบบAm ความถี่837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และwww.rbs909.com

       

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx