วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 36 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมเปฺ็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปี มงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปี ณ มทบ.29

 ตอบ 61

เมื่อ  วันที่  ส.ค. 61  เวลา  0730  ทหารบกที่  29  พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดงานวันคล้ายวัน new140153

คล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้าครบรอบ 131 ปีเมื่อวันที่5 สิงหาคม2561 ที่กองบังคับการกรมทหารราบที่3 ค่ายกฤษสีวะราหนังสือหนังสือหนังสืออเมืองสกลนครจสกลนครโดยมีพลสุขสำนึกที่ที่คุณคุณที่คุณคุณ ทหารบกที่29 ให้เป็น  ประธานถวายพวงมาลัยพร้อมกับพรรณสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมเด็จที่คุณ ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณพระเทพที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารีโดยพระบาทผู้แต่ง: ผู้แต่ง: เดผู้แต่ง: สม็จพระจอมเกล้าเจ้าขณะนี้ที่คุณคุณคุณหัวรัชกาลที่5   โดยมีที่คุณคุณคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การสำนักที่ที่คุณคุณที่คุณนายร้อยที่ที่คุณคุณที่คุณพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมพิธีเพื่อรำลึกถึงที่ที่คุณคุณที่คุณพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จที่ที่คุณคุณที่คุณพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวรัชกาลที่5 คุณทรงสถาปนาสถาบันการศึกษา: หัวเรื่อง: การประชุมวิชาการครั้งที่5 สิงหาคมพุทธศักราช2430
       ในโอกาสนี้  บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิงสายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909  สนภ.2 นทพ.ฯ มอบหมายให้ รอง หน.วส.909ฯ และคณะนายทหารสัญญาบัตรพร้อมผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนเข้าร่วมเปฺ็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 131ปี  พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ F.m ความถี่ 94.75 MHz,ระบบ A.m ความถี่ 837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

       

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn