buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 95 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

จัดกำลังพลเข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 12 aug 61 1

เมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2550 2561  เหตุการณ์ในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561  เวลา  0600  บก.ทท.

 

 

(นทพ.) โดยน. หญิงสายยนต์ธรรมสอนหนุ้ม909 สนภ. 2 นิตย์พพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกับส่วนราชการ จังหวัดสกลนครทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9   ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารต ธาตุเชิงชุมอ เมืองสกลนครจ โดยมีสกลนครที่คุณนายวิทยาตำแหน่งที่จันทร์พลูคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การนี้909 ฯ ได้ทำข่าวหุ้นไทยประชาสัมพันธ์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดรายการต่างๆทางทหารผ่านระบบเอฟเอ็มความถี่94.75 MHz, ระบบAm ความถี่837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http: // afdc- rbs909.rtarf.mi.th และwww.rbs909.com

1
2
3

4
5
              

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx