buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 105 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

ร่วมจัดกิจกรรม" โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา" ณ พื้นที่ป่าสาธารณะบ้านนาแก้ว โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

 1

 เมื่อวันที่12 ส.ค. 61 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา  12 สิงหาคม2561 จังหวัดสกลนคร

โดยวัดสะพานคำ เมือง. จ. นครปฐม. 909 สนภ. 2 นิตย์พ. และประชาชนชาวบ้านบ้านนาแก้วจัดงาน "โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา" ณ พื้นที่สาธารณะบ้านแพ้วแก้วต. คุณแก้วนา  หนังสืออ. เมืองจ. โดยมีสกลนครที่คุณพระมหาคาวีญาณสาโรตั้งเจ้าอาวาสวัดสะพานคำหนังสืออ เมืองจ. สกลนครเป็นประธานสงฆ์
           เมื่อเวลา  1310 บก.ทท. (นทพ.) โดยน. อ. หญิง  สายยนต์ธรรมสอนหน. วส 909 สนภ2นทพ จัดกำลังพลพร้อมผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรม   และทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการรายงานข่าวต้นชั่วโมงรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ Fm 94.75 Mhz, Am 837 Khz ระบบผู้ซื้อสินค้าออนไลน์และวิทยุ  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และwww rbs 909.com              
         

2
3
4

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx