buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 113 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

จัดผู้แทนพร้อมกำลังพลของหน่วยฯร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายราชสุดดี เฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

 12 aug 61 3

เมื่อ วันที่12 ส.ค. 61   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา  12 สิงหาคม2561   เวลา  1730   บก.ทท. 

(นทพ.) โดยน. หนังสืออหญิงสายนต์ธรรมสอนหนวส909 สนภ นิตย์พ. ผู้จัดผู้แทนร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชกิจสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา ณ หอประชุมมหาวชิราลง กรณมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครโดยมีที่คุณนายวิทยาตำแหน่งที่  จันทร์ฉลองคุณผู้ว่าได้ราชการเป็นสกลนครเป็นประธาน
  
  ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การนี้วส909 ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ทางทหารผ่านระบบผู้ซื้อสินค้าเอเอ็มความถี่837 โลเฮิร์ตเอฟเอ็ม94.75 เมกะเฮิร์ตวิทยุระบบผู้ซื้อสินค้าออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ
www.rbs909.com
             

1
2
3
4
5
6
7
8

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx