buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 71 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แผนกวิชาอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ใน วส.909 ฯ

 28 aug 2

เมื่อ วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 0900 – 1200   บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส .909 

สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลของหน่วยฯให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แผนกวิชาอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ใน วส.909 ฯ พร้อมจัดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561  จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษา ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
            ในการนี้ วส.909ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ AM ความถี่ 837 KHz ระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และ ระบบ วิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx