buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 69 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 2

เมื่อ วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909

สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร  โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
           ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบ AM ความถี่ 837 KHz ระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และ ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th , www.rbs909.com

1

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx