buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 87 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 30 aug 61

เมื่อ วันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 1030 -1250 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909  

สนภ.2  นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
             ในการนี้ วส.909ฯ ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ AM ความถี่ 837 KHz ระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และ ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx